VOP

Obchodné podmienky pre e-shop STROODEL.SK

1. Objednávka
Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 29,90€. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju osobne stornovať telefonicky na tel.čísle 0905/249 743.
2. Platba
Platbu je možné zrealizovať:
• a/ Pri osobnom odbere na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na
www.stroodel.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze hotovosťou
• b/ Tatra Pay a CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, možné je zaplatiť aj kartami VISA, EUROCARD/MASTERCARD a DINRES CLUB vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.)
3. Dodacie a platobné podmienky
• V prípade dodania kuriérskou službou Stroodel cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je
možné zistiť na www.stroodel.sk
Predávajúci sa zaväzuje:
• dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe
objednávky zákazníka v dohodnutej cene
• adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – zverejnené na stránke
www.stroodel.sk v čase objednania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude
zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
• vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru
Kupujúci sa zaväzuje:
• prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
Predávajúci nesie zodpovednosť:
• za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom Stroodel
• za poškodenie tovaru zavinené kuriérom Stroodel
4. Reklamácie Reklamácie
sú vybavované
• telefonicky denne v čase od 9:00 do 16:00 na tel. č. 0905/249 743
• vyplnením formuláru na www.stroodel.sk
• prostredníctvom kuriéra Stroodel
• osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
Záruka
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Pre uplatnenie reklamácie je zákazník povinný dodržať uskladnenie max. do 8°C a mať platný doklad o úhrade. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).
Spôsob vrátenia tovaru
• osobne
• prostredníctvom kuriéra Stroodel Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
• pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
• pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa